Site icon E-Okul 2024

2022 Mayıs Ayı Örnek Sorular Matematik Çözümleri

2022 Mayıs Ayı Örnek Sorular Matematik Çözümleri

2022 LGS Mayıs ayı matematik örnek sorularının çözümleri. 8. sınıf LGS Mayıs ayı örnek soruları yayımlandı. LGS’ye hazırlanan öğrenciler için LGS Mayıs örnek soruların çözümlerini hazırladık. İşte Mayıs matematik sorularının çözümleri…

Mayıs Ayı LGS Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

2022 Mayıs Ayı Matematik Örnek Sorularının Çözümleri

SORU 1:

ÇÖZÜM:
Şekil 1 deki küpün bir ayrıt uzunluğu 3x olur. Şekil 1 Küpün Yüzey Alanı=6.(3x)2=54x2

Şekil 2 deki şeklin yüzey alanı küpün yüzey alanından 2 yüzey daha fazladır. Sebebi ise yana kaydırıldığında oluşacak yeni yüzeyler. Bu nedenle Şekil 2 Yüzey Alanı=8.(3x)2=72x2

SORU 2:

ÇÖZÜM:
Kırmızı top sayısı = k
Mavi top sayısı = m
Sarı top sayısı = s olsun.
Daire grafiğinde 160 derecelik Mavi top sayısını bulalım.
Toplam top sayısı 90 olduğuna göre,
360 derecede 160 derecelik Mavi top
90 topta 40 top yapar. ( doğru orantı)
Mavi top sayısı 40 olarak buluruz.
Karışımdan sonra top sayısı:
Mavi Top Sayısı = 40 +40 = 80
Kırmızı top sayısı = k + 30
Sarı top sayısı = s + 20
Şimdi verilen olasılıktan
denklem kuralım.
Karışımdan sonra
mavi olasılığı kırmızı olasılığının 2 katı olduğuna göre;
Mavi olma olasılığı = 80 /180 ( 80 mavi top sayısı/180 toplam top sayısı)
Kırmızı olma olasılığı = k+30/180
80/180 = 2(k+30)/180
denkleminden
k = 10 bulunur.
Kırmızı top sayısı = k+30 = 10 +30 = 40 bulunur.
Sarı top sayısı = 90 – 40 – 10 = 40 bulunur.( karışımdan önce)
Karışımdan sonra Sarı top sayısı = 40 + 20 = 60 bulunur.
Sarı olma olasılığı = 60 /180 = 1/3 bulunur.

SORU 3:

ÇÖZÜM:
Soruda eşit uzaklıkta A,B ve C noktaları söylediğine göre
AS=BS=CS
buna göre ikiz kenar iki üçgende taban uzunluklarını karşılaştıralım.
AB uzunluğu 30 dereceye bakarken BC uzunluğu 50 dereceye bakıyor. Bu nedenle;
AB < BC diyebiliriz.
Aynı şekilde SAB üçgeninde A ve B açıları 80 derecedir ve buna göre
AS > AB ve
BS > AB
Aynı şekilde SBC üçgeninde B ve C açıları 65 derecedir ve buna göre
BS > BC ve
CS > BC

A şıkkında
|AB| > |SC| ifadesi yanlıştır.
B şıkkında
|AB| > |BS| ifadesi yanlıştır.
C şıkkında
|BC| > |CS| ifadesi yanlıştır.
D şıkkında
|AS| > |BC| ifadesi doğrudur çünkü AS=BS=CS ve BS > BC olduğu için.

SORU 4:

ÇÖZÜM:
A malzemesi 4 günde 12 azalmış. 1 günde 3 azalmış.
B malzemesi 3 günde 12 artmış. 1 günde 4 artmış.
A malzemesi x günde 3x azalırken B malzemesi 4x artacak.
Böylece;
226 – 3x = 100 + 4x
126= 7x
x = 18 bulunur.

Yani 18 gün sonra malzeme sayısı eşit olur.
Şimdi 18 gün sonra malzeme sayılarına bakalım.
A malzemesi 18 gün sonra 226 – 18.3 = 172
B malzemesi 18 gün sonra 100 + 18*4 = 172
A+B = 172 + 172 = 344

SORU 5:

ÇÖZÜM:
Şekil 2 de
AC uzunluğu 14x bulunur.
CB ve AB uzunluğunu bulmak için ise dik üçgende hipotenüs formülünden yararlanırız.

CB2 = 12x2 + 5x2
CB = 13x

AB2 = 12x2 + 9x2
AB = 15x

ABC çevresi 13x+14x+15x
ABC çevresi = 42x
Çevre 84 cm olduğuna göre x = 2 bulunur.
ABC üçgenin alanı = Taban x Yükseklik / 2
= 14x . 12x / 2
= 28.24 / 2
= 336 bulunur.

SORU 6:

ÇÖZÜM:

SORU 7:

ÇÖZÜM:

SORU 8:

ÇÖZÜM:

SORU 9:

ÇÖZÜM:

SORU 10:

ÇÖZÜM:

Exit mobile version