2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Başvurusu21 Mart

MEB 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen başvurusu ile ilgili duyurusunu meb.gov.tr sitesinde yayımladı. 2019 mart öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman? Hangi branştan kaç öğretmen alınacak? İşte detaylar…

MEB sitesinde yapılan duyuruda toplam 19.914 öğretmen ataması yapılacağı bildirildi. 2019 Mart sözleşmeli öğretmen başvurusu ile ilgili detaylar yazımızın devamında.

Mart 2019 Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Tarihleri

Sözleşmeli Öğretmen alımı ile ilgili başvurular 26 Mart 2019 tarihinde başlayacak. 1 Nisan’da sözlü sınav merkezi için tercih yapılacak ve 12-6 Nisan tarihlerinde sözlü sınav yapılacak. İşte 2019 mart sözleşmeli öğretmen atama takvimi…

2019 mart sözleşmeli öğretmen başvurusu

2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Şartları

2019 sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartları;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
2019 sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları başladı…

Başvuruda Hangi Belgeler İstenecek?

2019 Sözleşmeli Öğretmen Başvurusunda istenecek belgeler şunlar;

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır
2019 sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları başladı…

2019 Mart Öğretmen Ataması ile ilgili duyuru için tıklayınız >

Yorumlar (0)