5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları4 Ocak

5.sınıf İngilizce Ders Kitabı başaran yayıncılık sayfa 112 cevapları yazımızın devamında…

5. Sınıf İngilizce ders kitabı 8. Ünite Fitness ünitesi 112. sayfada yer alan soruların cevapları, etkinliklerin çözümleri.

5. Sınıf Başaran Yayıncılık Unit-8 Fitness Sayfa 112 Cevapları

5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

1d Work in pairs. Ask and answer questions about fitness activities.(İkili çalışın. Fitness aktiviteleri hakkında sorular sorun ve cevaplayın.)

A: What activities do you like, Giselle?(Giselle, hangi aktiviteleri seversin?)
B: I like jogging and running.(Yürüyüş ve koşmayı severim)
B: What about you? What’s your favourite activity?(Ya sen, en sevdiğin aktivite nedir?)
A: Hiking and cycling.(Doğa yürüyüşü ve bisiklet)
A: Which exercise do you dislike?(Hangi egzersizi sevmezsin?)
B: Cycling. I can’t do it.(Bisiklete binme. Ben yapamıyorum.)

1e Now talk about yourself and your partner.(Şimdi kendinizden ve eşinizden bahsedin.)

A: I like cycling, but my partner, Giselle dislikes it. She can’t do it.(Bisiklete binmeyi seviyorum ama partnerim Giselle bundan hoşlanmıyor. Yapamaz.)
A: Giselle likes jogging and running, but I dislike them.(Giselle yürüyüş yapmayı ve koşmayı seviyor ama ben onlardan hoşlanmıyorum.)

1f Listen and tick ✓ the activities they like and cross out X the ones they dislike. 8.2 (Dinleyin ve sevdikleri aktiviteleri ✓ işaretleyin ve sevmediklerini X işaretleyin)

Chen : Hello, I’m Chen. I am Chinese and I like jogging, but I don’t like hiking.
Hiking is very tiring. My favourite fitness activity is running. I can run very fast, but I can’t swim. I don’t know how to swim. I dislike working out, but I like cycling.

Helena : Hi! I am Helena. I’m from Greece. I dislike hiking and jogging, but I like swimming. I like the sea very much and I can swim very fast, but I can’t run fast. I dislike working out, but I like cycling. I go cycling every Sunday. It’s great fun!

Gina : Hello everyone! My name is Gina. I come from Italy and I like hiking very much, but I dislike jogging. I can swim very well, but I can’t run fast. I dislike working out, but I like cycling. My dad and I go cycling every morning.

Max : Hi! I’m Max and I’m German. In my country we go hiking every Saturday and I like hiking very much. I dislike jogging, but I like swimming. I can run very fast and I like working out, but I can’t go cycling. I don’t know how to do it.
5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

5. Sınıf İngilizce 8. Unite Fitness ile ilgili testler hazırladık. Aşağıdaki bağlantılardan 5. sınıf ingilizce testleri çözebilirsiniz.

5. SINIF İNGİLİZCE BAŞARAN YAYINCILIK 8.ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Yorumlar (0)