5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları6 Ocak

5.sınıf İngilizce Ders Kitabı başaran yayıncılık sayfa 115 cevapları yazımızın devamında…

5. Sınıf İngilizce ders kitabı 8. Ünite Fitness ünitesi 115. sayfada yer alan soruların cevapları, etkinliklerin çözümleri.

5. Sınıf Başaran Yayıncılık Unit-8 Fitness Sayfa 115 Cevapları

5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

2f Listen and tick ✓ the sports they can do and cross out X the sports they can’t do.(Yapabilecekleri sporları dinleyin ve ✓ işaretleyin ve yapamayacakları sporları X işaretleyin.) 8.4

Chen : Hi. I’m Chen. I can’t play baseball and I can’t play basketball, but I can play football very well. I can’t play golf and I can’t play volleyball, but I can play tennis. I love tennis very much.

Helena : Hello! I’m Helena. I can play baseball and football, but I can’t play basketball and golf. I can’t play tennis, but I can play volleyball. I like volleyball very much.

Gina : Hi, I’m Gina. I can play basketball, but I can’t play baseball. I dislike baseball. I can’t play football, but I can play golf, tennis and volleyball.

Max : I can play baseball and basketball. I like basketball, but I can’t play football. I can play golf, but I can’t play tennis and I can’t play volleyball.
5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

2g Now talk about them as in the exercise 2e. (Şimdi 2e alıştırmada olduğu gibi onlardan bahsedin.)

A: Chen and Gina can’t play baseball, but Helena and Max can.
Chen ve Gina beyzbol oynayamaz ama Helena ve Max oynayabilir.

A: Chen and Helena can’t play basketball, but Gina and Max can.
Chen ve Helena basketbol oynayamaz ama Gina ve Max oynayabilir.

A: Chen and Helena can play football, but Gina and Max can’t.
Chen ve Helena futbol oynayabilir ama Gina ve Max oynayamaz.

A: Chen and Helena can’t play golf, but Gina and Max can.
Chen ve Helena golf oynayamaz ama Gina ve Max oynayabilir.

A: Chen and Gina can play tenis, but Helena and Max can’t.
Chen ve Gina tenis oynayabilir ama Helena ve Max oynayamaz.

A: Chen and Max can’t play volleyball, but Helena and Gina can.
Chen ve Max voleybol oynayamaz ama Helena ve Gina oynayabilir.

3a Listen and choose. (Dinle ve Seç. ) 8.5

Giselle : I’m bored!
Satoshi : I’m bored, too.
Larry : So, let’s go fishing.
Duygu : We can’t go fishing. It’s too cold.
Giselle : Hmm. How about aerobics?
Satoshi : That sounds great.

5. Sınıf İngilizce 8. Unite Fitness ile ilgili testler hazırladık. Aşağıdaki bağlantılardan 5. sınıf ingilizce testleri çözebilirsiniz.

5. SINIF İNGİLİZCE BAŞARAN YAYINCILIK 8.ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Yorumlar (0)