5. Sınıf İOKBS Bursluluk Sınavı Konuları 20208 Mayıs

5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan MEB bursluluk sınavın İOKBS konuları belli oldu. 5. sınıf öğrencileri 2020 bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak merak ediyordu. İşte 2020 İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı konuları

5 Eylül 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları…

2020 Bursluluk Sınavı Konuları 5. Sınıf

2020 Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Türkçe Konuları

 • Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamları
 • Deyim ve Atasözleri
 • Eş Anlamlı Kelimeler
 • Zıt Anlamlı Kelimeler
 • Kökler ve Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Metin Türleri (Hikaye, Haber Metni)
 • Okuduğunu Özetleme
 • Metnin Ana Fikri
 • Metinde Ele Alınan Sorunlara Çözümler Bulma
 • Metindeki Hikaye Unsurları (Olay örgüsü, mekan, zaman, şahıs)
 • Metni Yorumlama(Yazarın bakış açısını fark etme, olayları ele alış şeklini yorumlama, kendi bakış açısını ifade etme b-Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması sağlama)
 • Metinle İlgili Sorular Sorma
 • Metnin Konusu
 • Görsel Yorumlama(Görsel ve başlıktan yola çıkarak metnin konusunu bulma)
 • Metinde Önemli Olan Kısımların Vurgulanması (a- Altı çizili, koyu ve ya italik yazma vb. b- Köprü metinler(Hypertext) )
 • Okuduğu Metne Uygun Başlık Belirleme
 • Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş ve Bağlantı İfadeleri(ama, fakat, ancak ve lakin)
 • Metinler Arasında Karşılaştırma Yapma(Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır)
 • Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanma
 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama(edu ve gov sitelerini kullanma)
 • Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunma(neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, duygu belirten ifadeler, nesnel ve öznel yargılar)
 • Metindeki Söz Sanatları(Benzetme(teşbih), kişileştirme(teşhis))
 • Metindeki Gerçek ve Mecaz Anlamlı Kelimeler
 • Grafik, Tablo ve Çizelge Yorumlama
 • Büyük Harf ve Noktama İşaretleri Uygun Yerlerde Kullanma(Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri)
 • Formları Yönergelerine Uygun Doldurma

2020 Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Matematik Konuları

 • Doğal Sayılar
  – En çok 9 basamaklı doğal sayılarla işlemler(Okuma, Yazma, Bölük, basamak, basamak değerleri işlemleri)
  – Örüntüler (Sayı ve şekil örüntüleri soruları)
 • Doğal Sayılarla İşlemleri
  – En çok 5 basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri
  – İki basamaklı doğal sayıları zihinden toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili strateji oluşturma( Onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme vb.)
  – Doğal sayıları toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin etme
  – En çok 3 basamaklı doğal sayılarla çarpma işlemi
  – En çok 4 basamaklı doğal sayıyı, en çok 2 basamaklı doğal sayıya bölme işlemi
  – Doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinin sonucunu tahmin etme
  – Doğal sayıları zihinden çarpma ve bölme işlemlerine uygun strateji geliştirme( 10, 100 ve 1000 e çarma vb.)
  – Bölme işlemlerine ilişkin problemlerde kalanı yorumlama (Kalanı ihmal etme veya kesir olarak ifade etme)
  – Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişki(Çarpma veya bölme işleminde verilmeyeni bulmak)
  – Üslü ifadeler(Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterme ve hesaplama)
  – En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerle işlemler(12÷(8-4) vb. ifadeler)
  – Problemler(4 işlem içeren problem soruları)
 • Kesiler
  – Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralama
  – Tam sayılı kesirler ile bileşik kesirleri dönüştürme
  – Doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma
  – Sadeleştirme ve genişletme
  – Kesirleri sıralama (Payları veya paydaları eşit kesitleri sıralama)
  – Basit kesirler, birim kesirler
 • Kesirlerle işlemler (toplama-çıkarma)
 • Ondalık Gösterim

2020 Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

 • Güneş, Dünya ve Ay
  – Güneşin yapısı ve hareketleri
  – Ayın yapısı ve özellikleri
  – Ayın hareketleri ve evreleri
  – Güneş, dünya ve ayın birbirine göre hareketleri
 • Canlılar Dünyası
  – Canlıların benzerlikleri, farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
  – Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi (Newton (N))
  – Sürtünme Kuvveti
 • Madde ve Hal değişimi
  – Maddenin hal değişimi(erime, donma, kaynama, yoğunlaşma(yoğuşma), buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma )
  – Maddenin ayırt edici özellikleri(erime noktası, donma noktası)
 • Isı ve Sıcaklık
  – Isı, sıcaklık, ısı alışverişi
 • Isı Maddeleri Etkiler
  – Genleşme, büzüşme

2020 Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum

2020 Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Din Kültürü Konuları

 • Allah İnancı
  -Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki
  – Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder
  – Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
  – Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur
  – Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
  – Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
  – Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
  – İhlâs suresini okur, anlamını söyler
 • Ramazan ve Oruç
  – Ramazan ayı ve orucun önemi
  – Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar
  – Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekler
  – Hz. Davud’un (a.s.) hayat
  – Rabbena dualarını okuma ve anlamı
 • Adap ve Nezaket
  – Toplumsal hayatta nezaket kuralları
  – Selamlaşma adabı
  – İletişim ve konuşma adabı

5 Eylül 2020 İOKBS bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak merak edenler için bu sayfayı hazırladık. Yukarıdaki bilgiler Talim Terbiye Kurulu resmi internet sitesi ttkb.meb.gov.tr den alınmıştır.

2020 bursluluk sınavı konuları ile ilgili daha fazla bilgi için PYBS sayfamıza bakabilirsiniz.

Kaynak: ttkb.meb.gov.tr

Yorumlar (1)