7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2022 MEB6 Ocak

7.sınıf bursluluk sınavı konuları 2022. Bu sene bursluluk sınavına girecek olan 7. sınıf öğrencileri 2022 İOKBS bursluluk sınavında hangi konulardan sorumlular, sınavda hangi konulardan soru çıkacak? İşte bursluluk sınavı konuları…

2022 İOKBS HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

 • TÜRKÇE 25 SORU
 • MATEMATİK 25 SORU
 • FEN BİLİMLERİ 25 SORU
 • SOSYAL BİLGİLER 25 SORU(5 TANE DİN KÜLTÜRÜ)

2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI KONULARI

2022 İOKBS 7. Sınıf Matematik Konuları

7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler
7.1.2. Rasyonel Sayılar
7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler
7.1.4. Oran ve Orantı
7.1.5. Yüzdeler
7.2. CEBİR
7.2.1. Cebirsel İfadeler
7.2.2. Eşitlik ve Denklem
7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
7.3.1. Doğrular ve Açılar
7.3.2. Çokgenler
7.3.3. Çember ve Daire
7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
7.4. VERİ İŞLEME
7.4.1. Veri Analizi

2022 İOKBS 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

 1. Ünite Güneş Sistemi ve Ötesi
 2. Ünite Hücre ve Bölünmeler
 3. Ünite Kuvvet ve Enerji
 4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar
 5. Ünite Işığın Madde ile Etkileşimi
 6. Ünite Elektrik Devreleri

2022 İOKBS 7. Sınıf Türkçe Konuları

T.7.1. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma ve benzetmenin belirlenmesi sağlanır.
T.7.1.10. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi sağlanır.
b) Medya metinlerinin hedef kitlesi ve amacının sorgulanması sağlanır.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.
Empati kurarak,katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.7.1.14. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.7.2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.
Anlama
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.
a) Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; çizgi film, animasyon gibi medya sunumları ile karşılaştırması sağlanır.
b) Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönlerinden karşılaştırılması sağlanır.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Talimatnamelerin okunması sağlanır.
T.7.4. YAZMA
T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları teşvik edilir.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.

2021 İOKBS 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

 1. BİREY VE TOPLUM
 2. KÜLTÜR VE MİRAS
 3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
 4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
 5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
 6. ETKİN VATANDAŞLIK
 7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

2022 İOKBS 7. Sınıf Din Kültürü Konuları

7.1 MELEK VE AHİRET İNANCI
7.2. HAC VE KURBAN
7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR
7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED
7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

Yorumlar (19)

Tüm Yorumlar

 • bts_army
  türkçeden çıkacaklardan hiç bişi anlamadım çıkacak konuları yazar mısınız lütfen?
 • greg kasyan fan
  greg kasyan fan
  bu yıl ingilizceden sormıcaklarmı neden yok
 • Enes
  Arkadaşlar bu konular sahte inanmayın
 • Blackpink blink
  Blackpink blink
  TÜRKÇE çok uzundu okuyana kadar öldüm bişey de anlamadım
 • Blackpink blink
  Blackpink blink
  Niye bu yıl İngilizce den çıkmayacak mı ?
 • Öğrenci
  Bence sınav yerine okul ortalamasıyla burs verilmeli
 • Sümeyye
  ARKADAŞLAR KONULAR. SAHHHHTEEEEEE
 • Ortaokul Öğrencisi
  Ortaokul Öğrencisi
  Türkçe de ne diyor anlamadım kafam göre karıştırdığım, işeldiğim ve işleyeceğimiz tüm herşeyi çalışacam
 • yalnız kız
  yalnız kız
  bence hepsi çıkamaz çünkü bazı konular hala işlenmedi.
 • Zuhal
  Hani 4. Üniteye kadardı😡😡
 • Wxq.rwyd
  İnşallah herkes hakkına göre alır
 • Bursluluğu kazanmak isteyen kız💪👩
  Bursluluğu kazanmak isteyen kız💪👩
  Türkçe'den birşey anlamadım valla konuları yorumlara yazarmısınız ve konulara sahte diyen arkadaşlar için söylüyorum madem sahte o zaman gerçek konuları söyleyin.
 • ÖĞRETMEN
  ÖĞRETMEN
  arkadaşlar tüm konular çıkacak konular gerçek başarılar .....
 • Batuhan
  bence tüm konular ben yapileceğime inanıyorum herkese başarılar
 • medine
  ya bu MEB i anlamıyorum daha doğru dürüst okula gitmedik. Yani hiç gitmedik yayılır bütün konulardan sormuş bari matemetiğin konularını azaltsalarmışş sonra alman aşısını türk bilim inasanı buluyo neden burda eğitim mi var? Adam burda okusun !!!
 • elanur
  fen dersinden bişey anlamadım 6. üniteye 7. ünitrnin konusunu yazmış kafam karıştı
 • Efe
  arkadaşlar bu sınav 5 eylülde yapılacağı için bütün konulardan 6. sınıftada böyle olmuştu
 • Sılaa
  Bütün uniteler çıkıyor işte ne mantıksız iş bu?
 • Ortaokul öğrencisi Damla
  Ortaokul öğrencisi Damla
  Türkçe'den hiç bir şey anlamadığım için hocanın anlattıklarına çalışıcam.