Bursluluk Sınavı Başvuruları Nasıl Yapılır 202227 Ocak

2022 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları nasıl yapılacak? Öğrenciler bursluluk sınavına girebilmek için başvuruyu nasıl yapacaklar? 2022 İOKBS başvuruları hakkında detaylı bilgiyi sizler için hazırladık…

MEB 2022 İOKBS başvuru kılavuzunu meb.gov.tr sitesine yayımladı. Öğrenciler Şubat 2022 tarihleri arasında bursluluk sınavı başvurusu yapacaklar.

2022 Bursluluk Sınavı Başvuruları Nasıl Yapılır?

2022 İOKBS Bursluluk sınavına girmek isteyen öğrenciler sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmalı.

1- Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
Şubat 2022 tarihinde sınava girmek isteyen öğrenciler http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden başvuru yapabilecek. Eğer başvuruda sorun yaşıyorsanız direk okul müdürlüğünden de başvurunuzu yapabilirsiniz.

2- Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler
– EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname
– Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.
– Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.
– Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.
– Aile nüfus kayıt örneği
– Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa
bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecekler.

3- Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

2022 Bursluluk Sınavı Ne Zaman İOKBS?

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname Nasıl Doldurulacak?

2021 iokbs bursluluk sınavı başvurusu EK-1

Yukarıda görmüş olduğunuz EK-1 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME öğrenci velisi tarafından maaş bordrosuna göre doldurulacaktır.

Velinin adı ve soyadı: Buraya öğrencinin baba yada annesinin adı ve soyadı yazılacak.

Velinin öğrenciye yakınlık derecesi: “Babası” yada “Annesi” yazılacak.

Velinin geliri:
(Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap
numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan
mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını
gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe
birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar
itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini
gösteren belge. Gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık
geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

2021 yılına aile 1 yıllık toplam geliri yazılacak. Yazılan gelir maaş bordrosu ile kanıtlanmalı. Veli maaş bordrosunu e-devlet üzerinden alabilir ve çalıştığı kuruma onaylatacaktır.

Velinin eşi çalışıyor ise geliri:
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki
aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki ayı
bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay
üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Eğer veli kısmına baba yazıldı ve annesi çalışıyorsa buraya onun geliri de eklenecek.

Velinin diğer gelirleri: Eğer veliye ait başka gelirler varsa (kira vb.) buraya yazılacak.

Ailenin net yıllık gelir toplamı: Ailedeki toplam gelir buraya yazılacak. (Babanın yıllık geliri + Annenin yıllık geliri(çalışıyorsa) + diğer gelirler)

Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı: Ailenin yıllık toplam gelirinin ailedeki birey sayısına böleceksiniz. Örneğin Babanın yıllık geliri 15.000 olsun. Annenin yıllık geliri de 15.000 olsun. Toplam gelir 30.000 yapar. Aile Anne, Baba ve 2 çocuktan oluşuyor olsun. O zaman Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı 30.000/4= 7.500 TL olarak hesaplanır. (16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yiaşarsa bursluluk sınavına başvuramazsınız.)

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadı ile yakınlık derecesi: Aile bireyleri buraya yazılacak. Bu kişiler (Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla
yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla
ilgili mahkeme kararı örneği) ile kanıtlanmalı.

Belge öğrenci velisi tarafından doldurulup EK’leri ile birlikte okul müdürlüğüne teslim edilecek.

2022 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

  • EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname
  • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.
  • Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.
  • Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.
  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa
    bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

2022 İOKBS Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır

Yorumlar (1)