2023 Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Belgesi (meb.gov.tr)22 Nisan

3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan Bursluluk sınavına nerede gireceğim, hangi okulda sınava gireceğim? sorusunu soran öğrenciler için 2023 Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Belgesi hakkında detaylı bilgiyi sizler için hazırladık.

3 Eylül 2023 Pazar günü İOKBS bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girecekleri okul MEB tarafından sınavdan 1 hafta önce http://www.meb.gov.tr sitesinde açıklandı.

Sınav giriş yerleri açıklandı ve link aktiftir. Hangi okulda sınava gireceğinizi yukarıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2023 Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Belgesi (meb.gov.tr)

2023 İOKBS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

❗ 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı sınav giriş belgeleri 27 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacaktır. Öğrenciler bu tarihten itibaren meb.gov.tr sitesinden bursluluk sınavına hangi okulda gireceklerini öğrenebileceklerdir.

2023 Bursluluk Sınavına Nerede Gireceğim?

➤ 3 Eylül 2023 Pazar günü İOKBS bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girecekleri okul MEB tarafından sınavdan 1 hafta önce http://www.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak.

➤ Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

➤ Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

➤ Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

➤ Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bursluluk Sınavı Giriş Belgesi Nasıl Alınır 2023?

Bursluluk sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı belgesi nasıl çıkarılır?

✏ 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için sınav giriş belgeleri www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Öğrenciler T.C. Kimlik NO bilgileri ile sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Ayrıca okul müdürleri de sınava girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini çıktı alarak mühür ve onay işlemlerini yapacaklar.

2023 bursluluk sınavı

Bursluluk Sınavı Ne Zaman Saat Kaçta Başlayacak?

✏ Sınav, 3 Eylül 2023 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

Bursluluk Sınavında Kaç Soru Çıkacak? Kaç Dakika?

✏ Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Bursluluk Sınavına Neler Gerekli? Bursluluk sınav giriş belgesi almak zorunlu mu?

✏ Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

✏ Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
– Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

✏ Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

✏ Öğrenciler, ilan edilecek sınav giriş yerinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır

www.meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi 27 Ağustos 2023 tarihinden sonra açıklanacak. 2023 BURSLULUK SINAVI giriş belgesi ile ilgili gelişmeler oldukça bu sayfadan duyuracağız.

Yorumlar (0)