Bursluluk Sınavında Hangi Konulardan Çıkacak 2019 6.sınıf

6.sınıf bursluluk sınavında hangi konular çıkacak

2019 Bursluluk sınavına girecek olan 6.sınıf öğrencileri için bursluluk sınavında hangi konulardan çıkacak 2019 6.sınıf pybs konularını derledik. 2019 pybs konuları ve soru dağılımı.

2 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan olan İOKBS(İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvurusu yapan 6.sınıf öğrencileri bursluluk sınavında hangi konulardan kaç soru çıkacağını merak ediyor. Aşağıda 6.sınıf bursluluk sınavı konularını bulabilirsiniz.

Bursluluk Sınavında Hangi Konulardan Çıkacak 2019

6.sınıf bursluluk sınavından Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden 100 soru çıkacak.

6.Sınıf Türkçe Bursluluk Sınavı Konuları 2019

1. Anlam Bilgisi

A- Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler Atasözleri

B- Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç)
Cümleleri Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç)
Cümleleri Karşılaştırma
Cümleleri Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana fikir, Cümle Tamamlama)

C- Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri (Betimleyici Anlatım, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme…)
Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
Anlatıcı Bakış Açıları
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu)
Paragrafın Yapı Yönü (Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafın Akışını Bozan Cümle)
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama

2. Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları
Noktalama İşaretleri

3. Dil Bilgisi

Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)
Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)
İsim ve Sıfat Tamlamalar
Zamir
Edat
Bağlaç
Ünlem

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları
Yazı Türleri
Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)

6.Sınıf Matematik Bursluluk Sınavı Konuları 2019

Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar Kümeler
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Oran
Cebirsel İfadeler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi
Açılar
Alan Ölçme
Çember
Geometrik Cisimler
Sıvı Ölçme

6.Sınıf Fen Bilimleri Bursluluk Sınavı Konuları 2019

1. Güneş Sistemi
Güneş Sistemi
Güneş ve Ay Tutulmaları

2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi

3. Kuvvet ve Hareket
Bileşke Kuvvet
Sabit Süratli hareket

4. Madde ve Isı
Maddenin Tanecikli Yapısı
Yoğunluk
Madde ve Isı
Yakıtlar

5. Ses ve Özellikleri
Sesin Yayılması
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Sesin Sürati
Sesin Maddeyle Etkileşmesi

6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organları
Sistemlerin Sağlığı

7. Elektriğin İletimi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Bursluluk Sınavı Konuları 2019

Yeryüzünde Yaşam
İpek Yolu’nda Türkler
Ülkemizin Kaynakları
Ülkemiz ve Dünya
Demokrasinin Serüveni
Elektronik Yüzyıl

6.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular İndir

Önceki yıllarda çıkmış pybs sorularını indirip 2019 bursluluk sınavına hazırlanabilirsiniz. PYBS çıkmış soruları indirmek için tıklayınız >
PYBS sorularını online çözmek için tıklayınız >

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here