Ehliyet E-Sınav Soruları 202231 Ocak

Ehliyet e-sınav soruları çöz. Ehliyet sınavında hangi sorular çıkar? Ehliyet almak için başvuracak olan sürücü adayları için MEB MTSK Sınavı yayımladı. MEB e-sınav animasyonlu sorular da bu deneme sınavında yer alacak. MTSK e-sınav soruları 2022 deneme sınavı çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. İşte 2022 MTSK e-sınav deneme sınavı soruları…

MEB E-Sınav Deneme sınavını 22 kasım 2021 tarihinde sürücü adayların hizmetine açtı. Adaylar ehliyet sınavına girmeden önce deneme sınavı ile örnek ehliyet sınavı sorularını görmüş olacak. Yukarıdaki linkte Ehliyet sınav soruları çöz (50 soru) yer almaktadır. 2022 ehliyet e-sınav soruları örnek sorularda olduğu gibi animasyonlu sorular olacak. Elektronik Ehliyet Sınavı Soruları çözerek sınavda başarılı olabilirsiniz…

E-SINAV SORU SAYISI

Ehliyet e-Sınav soru sayısı ve sınav süresi…

İlk Yardım DersiTrafik ve Çevre DersiAraç Tekniği DersiTrafik Adabı DersiToplam Soru SayısıSınav Süresi
1223965045 dakika

Kursiyer; e-sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Ehliyet sınavında adaylara 50 soru soruluyor. Bu 50 soru için adaylara 45 dakika süre veriliyor.

Artık e-sınavda sürücü adaylarına animasyonlu sorular olacak. Peki ehliyet e-sınav animasyonlu sorular nasıl olacak. MEB e-sınav deneme sınavında örnek animasyonlu sorular da yer alacak. Adaylar e-sınav animasyonlu soruları görmüş olacak.

E-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulamaları belirlenen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.
c. Kursiyerler, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) bulunduracaklar ve fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
ç. Kimlik belgesi yanında olmayan kursiyerler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim ettiğinden sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.
d. Kursiyerler sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,   çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,  ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. Kursiyer bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
e. Kursiyerler salon kursiyer yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra kursiyerlere sınavda uyulacak kurallar hakkında bilgi verilecektir.
f. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınavdan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınavdan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyerler salondan ayrılırlar.
g. Salon görevlileri kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.
ğ. Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Kursiyer için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa kursiyer salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.
h. Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.
ı. e-Sınav “Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.
i. Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.
j. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.
k. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.
l. Kursiyerler isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.
m. Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon kursiyer yoklama listesine “girmedi” yazılacaktır.
n. Sınav bitiminden sonra:

  • Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon kursiyer yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaktır.
  • Sınav salonundan ayrılan kursiyerler salon girişinde bulunan bilgisayardan sınav sonuçlarını alacaktır.

Yorumlar (0)