5 Eylül 2020 İOKBS Bursluluk Sınavı Soru ve Cevapları8 Eylül

MEB 2020 bursluluk sınavını 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirecek. 5, 6, 7, 8, HAzırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların gireceği bursluluk sınavı İOKBS 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.00 da yapılacak. Sınava girecek öğrenciler sınavdan hemen sonra bursluluk sorularının cevap anahtarını kontrol etmek isteyecekler. 2020 iokbs kitapçıkları sınavdan hemen sonra bu sayfada olacak. İşte detaylar…

MEB bursluluk sınavı olan İOKBS(İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı) bu sene covid-19 nedeniyle 5 Eylül 2020 tarihine ertelenmişti. Ertelenen bursluluk sınavı cumartesi günü yapıldı. Sınava giren öğrenciler bursluluk sınavını kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için cevap anahtarını kontrol etmek isteyecekler. Her yıl olduğu gibi bu sene de MEB bursluluk sınavı kitapçıklarını yayımlayacak. 2020 İOKBS soru ve cevap anahtarını aşağıdan pdf olarak indirebileceksiniz.

2020 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 5. Sınıf A Kitapçığı İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 6. Sınıf A Kitapçığı İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 7. Sınıf A Kitapçığı İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 8. Sınıf A Kitapçığı İndi

5 Eylül 2020 İKOBS Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 9. Sınıf A Kitapçığı İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 10. Sınıf A Kitapçığı İndir

5 Eylül 2020 İKOBS 11. Sınıf A Kitapçığı İndir

Yukarıdaki bağlantılar sınavdan 1 gün sonra aktif olacaktır. MEB’in sınavdan bir gün sonra 2020 İOKBS kitapçıklarını yayımlaması bekleniyor.

2020 iokbs bursluluk sınavı

2020 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan İOKBS sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler bursluluk sınavı sonuçlarını MEB internet sitesinden öğrenebilecekler.

Bursluluk sınavına giren öğrenciler sınavda yaptıkları netlere göre bursluluk sınavı kazanıp kazanmayacaklarını da öğrenmek istiyor. 2020 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır yazımızı okuyabilir yada aşağıdaki bağlantılardan bursluluk sınavı puan hesaplaması yapabilirsiniz.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Puan Hesapla

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Puan Hesapla

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Puan Hesapla

2020 İOKBS Kontenjanları

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2020 Bursluluk Sınavı Kaç Soru?

2020 İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında kaç soru çıkacak?

– Türkçe dersinden 25 Soru
Matematik dersinden 25 Soru
– Fen Bilimleri dersinden 25 Soru
– Sosyal Bilgiler dersinden 25 Soru

* Sosyal Bilgiler testinde 5 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu yer almaktadır.

Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;
– 5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,
– 8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden (aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında) sorular yer alacaktır.

Sınav, 05 Eylül 2020 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan öğrenciler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.
Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını kurşun kalemle atacaktır.
Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.
Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir.
Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme,
öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.
Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.
Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.
Sınav esnasında kopya çekildiğinin Bina Sınav Komisyonu veya salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına ekleyecektir.
Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Sınav bitiminden sonra:
– Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle
öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.
– Salon görevlileri, sınav evrakını toplayacak, sınav evrakı dönüş zarfına koyup sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
– Bina Sınav Komisyonu salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, dönüş sınav kutularına koyarak kutuları seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları sınavdan 2 gün sonra veli veya öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

2020 bursluluk sınavı soru ve cevapları sınavdan en geç 2 gün içinde meb.gov.tr sitesinde yayımlanacak. MEB bu sene hem A hem de B kitapçıklarını yayımlarsa yukarıdaki linklerden 2020 iokbs kitapçıklarını tamamını indirebileceksiniz.

2020 İOKBS bursluluk sınavı kılavuzuna ulaşmak için tıkla >

Yorumlar (0)