5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2024 MEB2 Şubat

21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2024 İOKBS’ye hazırlanan 5. sınıf öğrencileri için 2024 İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı konularını hazırladık. İşte sınavda hangi dersten hangi konulardan soru çıkacak detaylar…

Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak. İşte 5. sınıflar için ders ders bursluluk sınavı konuları…

2024 İOKBS HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

 • TÜRKÇE 25 SORU
 • MATEMATİK 25 SORU
 • FEN BİLİMLERİ 25 SORU
 • SOSYAL BİLGİLER 25 SORU(5 TANE DİN KÜLTÜRÜ)

2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI KONULARI

2024 İOKBS Türkçe Konuları

 • Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamları
 • Deyim ve Atasözleri
 • Eş Anlamlı Kelimeler
 • Zıt Anlamlı Kelimeler
 • Kökler ve Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Metin Türleri
 • Okuduğunu Özetleme
 • Metnin Ana Fikri
 • Metindeki Hikaye Unsurları
 • Metinle İlgili Sorular Sorma
 • Metnin Konusu
 • Görsel Yorumlama
 • Metinde Önemli Olan Kısımların Vurgulanması
 • Okuduğu Metne Uygun Başlık Belirleme
 • Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Metinler Arasında Karşılaştırma Yapma
 • Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanma
 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama
 • Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunma(neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, duygu belirten ifadeler, nesnel ve öznel yargılar)
 • Metindeki Söz Sanatları
 • Metindeki Gerçek ve Mecaz Anlamlı Kelimeler
 • Grafik, Tablo ve Çizelge Yorumlama
 • Büyük Harf ve Noktama İşaretleri Uygun Yerlerde Kullanma
 • Formları Yönergelerine Uygun Doldurma

2024 İOKBS Matematik Konuları

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesiler
 • Kesirlerle işlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Geometri ve Ölçme
 • Veri İşleme

2024 İOKBS Fen Bilimleri Konuları

 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Canlılar Dünyası
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
 • Madde ve Hal değişimi
 • Isı ve Sıcaklık
 • Isı Maddeleri Etkiler
 • İnsan ve Çevre
 • Elektrik Devre Elemanları

2024 İOKBS 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

2024 İOKBS Din Kültürü Konuları

 • Allah İnancı
 • Ramazan ve Oruç
 • Adap ve Nezaket
 • Hz. Muhammed(s.a.v.) ve Aile Hayatı
 • Çevremizde Dinin İzleri

MEB iokbs bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak diyorsanız eğer 5. sınıflar 2023 2024 eğitim öğretim yılında görmüş oldukları tğm konulardan sorumludur. Yani 21 nisan tarihine kadar ne kadar konu görmüşlerse bu konulardan soru çıkacak demektir. Önceki yıllarda pandemiden ve depremden dolayı sadece 1.dönem konularında soru cıkıyordu. Fakat 2. dönem ilk konularından da soru çıkacak. MEB eğer 21 nisan 2024 tarihinde yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili konuları açıklar ise buradan sizlere duyuracağız. 2024 bursluluk sınavında 5. sınıf öğrencileri ana derslerden toplam 100 soru cevaplandıracak. Matematik, Fen ve Türkçe 25 soru olacak. Sosyal bilgiler ise 25 soru ancak içerisinde 5 adet din kültürü sorusu da yer alacak. 5. sınıf bursluluk sınavında ingilizce sorusu olmayacak. Bursluluk sınavında ingilizceden soru çıkmıyor.

Yorumlar (77)

Tüm Yorumlar