6 Haziran 2021 LGS Soruları ve Cevapları6 Haziran

2021 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav yani LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 09.30 da yapıldı. Sınava girecek olan Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için 2021 LGS sınavı soruları ve cevapları sınavdan hemen sonra bu sayfada olacak. 6 Haziran 2021 LGS A Kitapçığı Cevap Anahtarı, B Kitapçığı Cevap Anahtarı

Soru ve Cevap Anahtarı eklendi…

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavı olan LGS bu pazar 6 Haziran 2021 tarihinde 2 oturumda gerçekleşti.

2021 LGS Oturumları

  1. Oturum Sözel Test Başlangıç: 09:30 Süre: 75 dakika
  2. Oturum Sayısal Test Başlangıç: 11:30 Süre: 80 dakika

09.30 da başlayacak olan sınav 12.50 de sona erecek.

2021 LGS SORU SAYISI

Sözel Test 75 DAKİKA
Türkçe 20 Soru
T.C. İnkılap Tarihi 10 Soru
İngilizce 10 Soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Soru

Sayısal Test 80 DAKİKA
Matematik 20 Soru
Fen Bilgisi 20 Soru

2021 LGS

2021 LGS Saat Kaçta Başlayacak?

2021 LGS yani Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Pazar günü Saat 09.30 da başlayacak. Sınav 2 oturumda yapılacak.

2021 LGS Saat Kaçta Bitecek?

6 Haziran 2021 Cumartesi günü Saat 09.30 da başlayacak olan LGS saat 12.50 da bitecek.

2021 LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Açıklanacak?

6 Haziran 2021 LGS soru ve cevap anahtarı sınavdan hemen sonra MEB.GOV.TR sitesinde yayımlanacak. 2021 LGS soruları ve cevaplarını bu sayfadan da direkt olarak indirebilirsiniz.

2021 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. LGS sonucunuzu nereden nasıl öğreneceksiniz? LGS sonuçlarınızı e-okul üzerinden öğrenebileceksiniz.

6 HAZİRAN 2021 LGS SINAV İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

a. Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
– Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
e. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
f. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
g. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
ğ.Öğrenci, e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde ilan edilecek olan ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda olan kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır. Tek kişilik salonda sınava katılacak adayın sınava gelmemesi durumunda sınav paketi açılmayacaktır.
h. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
ı. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
i. Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
j. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayacaktır.
k. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
l. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol edip salon yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.
m. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
n. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi
tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
o. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
ö. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.
p. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte sınav evrakı dönüş zarfına koyacaktır.
r. Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz.” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5 dakikanız kaldı.” şeklinde uyaracaktır. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki “salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm” silinmeyen kalemle imzalanacaktır

6 Haziran 2021 LGS soruları ve cevap anahtarını PDF olarak bu sayfadan sınavdan 1 saat sonra indirebilirsiniz. MEB, lgs 2021 kitapçıklarını meb.gov.tr sitesinden yayımlar yayımlamaz linkler aktif olacaktır. Her yıl olduğu gibi LGS 2021 A Kitapçığı ve cevap anahtarı indirilebilecek. B kitapçığı da yayımlanırsa buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (1)