Bursluluk Sınavı Başvuruları Ne Zaman 202227 Ocak

2022 İOKBS(İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuruları ne zaman başlıyor? 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, Hazırlık Sınıfı, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

MEB bursluluk sınavı olan İOKBS ye girmek isteyen ortaokul ve lise öğrencileri bursluluk sınavı başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar.

2022 BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Bursluluk Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru kılavuzu indir

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılı bursluluk sınavı 4 EYLÜL 2022 tarihinde yapılacaktır.

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir? Hangi Sınıflar Bursluluk Sınavına Katılabilir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan ortaokul 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıflar ile Lise hazırlık sınıfı, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıflar bursluluk sınavına girebilirler.

Yukarıdaki bursluluk sınavı şartlarından en önemlisi ailenin yıllık geliri. 2022 bursluluk sınavı aile yıllık gelir miktarı önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bursluluk başvuruları başladığında kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğünden sınava başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaparken Kılavuzda yer alan EK-1 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME yani başvuru formunu doldurmanız ve formun ilgili makama imzalatmanız gerekiyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyannamede yer alan

Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum
…………………………………………………………………………… Okulu/Lisesi ….……………………….. sınıfı öğrencilerinden
………….. oğlu/kızı . ……………….numaralı…………………………………..’ın ………….. yılı bursluluk sınavına
kabulünü arz ederim.
.. /.. /….
İmza
Velinin Adı ve Soyadı

bölümünü veli imzalayacak.

  • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge
  • Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.
  • Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
  • Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge

ekleri ile birlikte okul müdürlüğüne teslim etmelisiniz.

Bursluluk Başvuruları ne zaman 2022? Bursluluk Kayıtları ile ilgili gelişmeler oldukça bu sayfadan duyuracağız. Şubat ayı içerisinde meb.gov.tr sitesinde 2022 İOKBS başvuru detayları paylaşılacak ve başvuru kılavuzu yayımlanacaktır. Takipte kalın.

Yorumlar (1)